Doelgroepen

Wat kan GET voor u doen?

 

GET analyseert uw persoonlijke situatie om te komen tot een klantspecifieke duurzaamheidsoplossing. De behoeften van uw als klant kunnen resulteren in een uitgebreide analyse met een gedetailleerde offerte. Deze offerte kan bestaan uit gerelateerde documentatie en tekeningen. De project management fase kan, afhankelijk van de project karakteristieken, door GET zelf of door partners uitgevoerd worden. Binnen de relatie met de klant wordt er uitgegaan van een lange termijn relatie, inclusief de bijbehorende after-sales ondersteuning.

 

GET richt zich op de volgende doelgroepen:

 

Overheden & publieke instellingen

Overheden hebben zich in beleid en uitvoering meer en meer verplicht tot het aangaan van het verlagen van emissies en broeikasgassen op zowel de korte als lange termijn. Dit alles met het doel om energieneutraliteit te bewerkstelligen. GET zal haar vaardigheden ter beschikking stellen voor overheden en publieke instellingen om dit doel te bereiken.

 

Bedrijven

Het zoeken naar het terugbrengen van uw energieafhankelijkheid zal niet alleen een mogelijke bijdrage leveren aan klimaatverandering, maar ook resulteren in aanzienlijke jaarlijkse kostenbesparingen. GET zal samen met u werken aan het 'groener' maken van uw bedrijf met als doel om de status "ECO Business" te bereiken.

 

Particulieren

Om uw vermogensverbruik van uw huis te optimaliseren, kan er gebruik worden gemaakt van de bronnen die onze natuur ons ter beschikking stelt. GET wilt u helpen om uw huis te veranderen in een 'groen' huis van de toekomst. Hierbij neemt u de verantwoordelijkheid voor deze generatie en toekomstige generaties.