Waarom GET

Elke dag maken mensen keuzes die een effect hebben op hun omgeving. Sommige consequenties hiervan worden niet direct gezien of gevoeld, maar kunnen uiteindelijk wel een wereldwijde impact hebben. Het is zoals Mahatma Gandhi eens zei:

"De aarde, de lucht, het land en het water zijn geen erfenis van onze voorouders, maar we hebben ze in bruikleen van onze kinderen. Dus we moeten de aarde overhandigen aan hen, zoals hij op zijn minst overhandigd was aan ons."

Mede hierdoor is de jonge, duurzame onderneming Meeuse Green Technology B.V. opgericht om verantwoordelijkheid te nemen in het verbeteren van het welzijn van de mensheid.

GET led lighting is de handelsnaam waar we onder werken voor de verkoop van onze LED producten.

GET solar solutions is de handelsnaam waar we onder werken voor de verkoop van onze Solar producten.

 

GET wil een belangrijke speler worden in het ontwikkelen en toepassen van decentrale energieopwekking. De doelstelling is een groei te laten ontstaan in het gebruik van groen(ere) en milieuvriendelijk(ere) zonne-energie, LED-verlichting en gerelateerde innovatieve oplossingen voor overheden/publieke instellingen, bedrijven en particulieren.

 

De visie van GET is dat elk mens of doelgroep, klimaat neutraal energie gaat produceren door gebruik te maken van natuurlijke- en hernieuwbare energiebronnen. Binnen 25 jaar wil GET met haar partners zijn visie realiseren, namelijk: het creëren van een klimaat neutrale omgeving.

 

GET wil als bedrijf verantwoordelijkheid  nemen voor een levensvatbaar bestaan voor zowel onze generatie als de volgende en daarop volgende generaties.

 

Haal dus GET's duurzame oplossingen binnen voor het creëren van een betere toekomst!

GET green, GET better!

'De aarde, de lucht, het land en het water zijn geen erfenis van onze voorouders, maar we hebben ze in bruikleen van onze kinderen. Dus we moeten de aarde overhandigen aan hen, zoals hij op zijn minst zo overhandigd was aan ons.' Mahatma Gandhi